10"x2" KD Ebiara Wood Platter Turning Blank
Price:   $ 41.67    (10 in stock)
10"x3" KD Ebiara Wood Bowl Turning Blank
Price:   Sold Out
10"x4" KD Ebiara Wood Bowl Turning Blank
Price:   Sold Out
11"x2" KD Ebiara Wood Platter Turning Blank
Price:   $ 50.42    (3 in stock)
11"x3" KD Ebiara Wood Bowl Turning Blank
Price:   Sold Out
11"x4" KD Ebiara Wood Bowl Turning Blank
Price:   Sold Out
12"x2" KD Ebiara Wood Platter Turning Blank
Price:   Sold Out
12"x3" KD Ebiara Wood Bowl Turning Blank
Price:   Sold Out
12"x4" KD Ebiara Wood Bowl Turning Blank
Price:   Sold Out
13"x2" KD Ebiara Wood Platter Turning Blank
Price:   Sold Out
13"x3" KD Ebiara Wood Bowl Turning Blank
Price:   Sold Out
13"x4" KD Ebiara Wood Bowl Turning Blank
Price:   Sold Out
14"x2" KD Ebiara Wood Platter Turning Blank
Price:   $ 81.67    (4 in stock)
14"x3" KD Ebiara Wood Platter Turning Blank
Price:   Sold Out
14"x4" KD Ebiara Wood Bowl Turning Blank
Price:   Sold Out
15"x2" KD Ebiara Wood Platter Turning Blank
Price:   $ 93.75    (6 in stock)
16"x2" KD Ebiara Wood Platter Turning Blank
Price:   $ 106.67    (2 in stock)
2"x2"x12" KD Ebiara Wood Spindle Turning Blank
Price:   Sold Out
2"x2"x18" KD Ebiara Wood Spindle Turning Blank
Price:   Sold Out
2"x2"x24" KD Ebiara Wood Spindle Turning Blank
Price:   Sold Out
2"x2"x36" KD Ebiara Wood Spindle Turning Blank
Price:   Sold Out
2"x2"x6" KD Ebiara Wood Spindle Turning Blank
Price:   Sold Out
3"x3"x12" KD Ebiara Wood Spindle Turning Blank
Price:   Sold Out
3"x3"x18" KD Ebiara Wood Spindle Turning Blank
Price:   Sold Out
3"x3"x24" KD Ebiara Wood Spindle Turning Blank
Price:   Sold Out
3"x3"x36" KD Ebiara Wood Spindle Turning Blank
Price:   Sold Out
3"x3"x6" KD Ebiara Wood Spindle Turning Blank
Price:   Sold Out
4"x2" KD Ebiara Wood Bowl Turning Blank
Price:   $ 6.67    (29 in stock)
4"x3" KD Ebiara Wood Bowl Turning Blank
Price:   Sold Out
4"x4" KD Ebiara Wood Bowl Turning Blank
Price:   Sold Out
4"x4"x12" KD Ebiara Wood Spindle Turning Blank
Price:   Sold Out
4"x4"x18" KD Ebiara Wood Spindle Turning Blank
Price:   Sold Out
4"x4"x2" KD Ebiara Square Wood Bowl Turning Blank
Price:   $ 6.67    $ 5.00    (74 in stock)
4"x4"x24" KD Ebiara Wood Spindle Turning Blank
Price:   Sold Out
4"x4"x36" KD Ebiara Wood Spindle Turning Blank
Price:   Sold Out
4"x4"x6" KD Ebiara Wood Spindle Turning Blank
Price:   Sold Out
5"x2" KD Ebiara Wood Bowl Turning Blank
Price:   $ 10.42    (19 in stock)
5"x3" KD Ebiara Wood Bowl Turning Blank
Price:   Sold Out
5"x4" KD Ebiara Wood Bowl Turning Blank
Price:   Sold Out
6"x2" KD Ebiara Wood Bowl Turning Blank
Price:   $ 15.00    (16 in stock)
6"x3" KD Ebiara Wood Bowl Turning Blank
Price:   Sold Out
6"x4" KD Ebiara Wood Bowl Turning Blank
Price:   Sold Out
6"x6"x2" KD Ebiara Square Wood Bowl Turning Blank
Price:   $ 15.00    $ 12.00    (48 in stock)
7"x2" KD Ebiara Wood Platter Turning Blank
Price:   $ 20.42    (25 in stock)
7"x3" KD Ebiara Wood Bowl Turning Blank
Price:   Sold Out
7"x4" KD Ebiara Wood Bowl Turning Blank
Price:   Sold Out
8"x2" KD Ebiara Wood Platter Turning Blank
Price:   $ 26.67    (21 in stock)
8"x3" KD Ebiara Wood Bowl Turning Blank
Price:   Sold Out
8"x4" KD Ebiara Wood Bowl Turning Blank
Price:   Sold Out
9"x2" KD Ebiara Wood Platter Turning Blank
Price:   $ 33.75    (37 in stock)
9"x3" KD Ebiara Wood Bowl Turning Blank
Price:   Sold Out
9"x4" KD Ebiara Wood Bowl Turning Blank
Price:   Sold Out